چالش پاور بی آی ویترای

موضوع

تهیه گزارشات مدیریتی فروش

شرح چالش

شما به عنوان تحلیل گر یک شرکت که در زمینه فروش اسباب بازی فعالیت دارد، مشغول به کار هستید. این شرکت در استان ها و شهرهای مختلف دارای نمایندگی فروش میباشد.

قرار است هفته ی آینده جلسه ای با حضور هئیت مدیره برگزار شود تا عملکرد واحد فروش مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور شما میبایست گزارشات مدیریتی از عملکرد واحد فروش تهیه کنید. این گزارشات باید شامل میزان فروش تعدادی و ریالی، سود حاصله از عملیات فروش، رتبه بندی شعب، موجودی انبار فروشگاه ها و … باشد.

مهلت ارسال فایل گزارشات

پایان 6 آبان 1400

هدف چالش

تهیه گزارشات مدیریتی فروش

جایزه چالش

مبلغ 20,000,000 ریال جایزه نقدی برای نفر برگزیده

مراحل شرکت در چالش

  • دانلود فایل های مربوط به چالش (Dataset)
  • ایجاد فایل PBI مربوط به چالش
  • بارگذاری صفحه ی اول فایل گزارشات در LinkedIn به همراه شماره و نام چالش
  • لازم به ذکر است در پست ارسالی در LinkedIn میبایست از #چالش_هوش_تجاری_ویترای استفاده کنید
  • ارسال فایل PBI به ادرس ایمیل pbichallenge@vitrayco.com

داوران چالش

پوریا چترچی

مدیر فنی هوش تجاری ویترای

وحید زارع زاده

مشاور و مدرس Power BI

حسین سیدآقا

تحلیلگر کسب و کار

برگزیده چالش EnterpriseDNA

ویترای مورد اعتماد برترین برندها

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.