داوری چالش شماره یک پاور بی آی

روز شنبه 15 آبان ماه، جلسه داوری چالش پاور بی آی ویترای با حضور داوران در محل شرکت ویترای برگزار شد.

در این جلسه داشبوردهای ارسالی از منظر ETL, Data Modeling, DAX, Visualization مورد بررسی داوران قرار گرفت.

چالش پاور بی آی ویترای

پس از بررسی و امتیاز دهی به پارامترهای مختلف، در نهایت با یک چالش روبرو شدیم!

بهترین داشبورد از همه نظر توسط یک فرد فرانسوی به نام Federico Pastor تهیه شده بود. در حالی که تمام اطلاع رسانی‌ها و دیتاست‌ها به زبان فارسی بود.

در نهایت تصمیم گرفتیم که دو نفر برنده اعلام کنیم و جایزه رو به دو قسمت تقسیم کنیم و در داخل کشور سرکار خانم بادانی هم به عنوان نفر برتر انتخاب شدند.

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.