چگونه بهترین نمودارها را برای داشبوردهایمان انتخاب کنیم + لینک دانلود

گزارشات در سازمان ها نقش اساسی در فرآیند تصمیم گیری دارند بنابراین طراحی این گزارشات به صورتی که ساده و قابل فهم برای سطوح مختلف سازمان باشد، امری حیاتی است

فرض کنید گزارش میزان فروش خرداد را با فروردین  میخواهید مقایسه کنید و اختلاف این میزان فروش را بررسی کنید دیدن یک عدد با تعداد ارقام بالا شاید برای کاربر گزارش خوشایند نباشد برای همین منظور برای درک بهتر و تسریع در فرآیند تحلیل بهتر ااست از ابزارهای بصری سازی و نمودارها استفاده کرد.

Microsoft Power BI یک ابزار عالی برای ایجاد انواع مختلف گزارشات است.

در این نرم افزار به صورت پیش فرض تعدادی از این ابزارهای مصورسازی  در نظر گرفته شده است، علاوه بر این ابزارها پیش فرض تعداد خیلی زیادی از طریق سایت Microsoft قسمت app source قابل دانلود و بارگذاری در نرم افزار میباشد اما دریافت این ابزار ها از این سایت نیاز به ایمیل سازمانی است که شاید داشتن این ایمیل برای همگان مقدر نباشد برای همین تیم فنی هوش تجاری ویترای بر خود دانست این ابزارها را دریافت و در اختیار همگان قرار دهد.

در ادامه به بررسی این ابزارها و نحوه سته بندی انها پرداخته میشود.

انتخاب نوع نمودار به تناسب نوع اطلاعات و شاخص های عملکردی بسیار حائز اهمیت است چون انتخاب یک ابزار مصورسازی نا مناسب میتواند باعث درک نادرست از اطلاعات میشود. بنابراین شناخت نحوه کارکرد هر یک از این ابزارها برای به تصویر کشیدن گزارشات بسیار مهم است.

نمودارها و ابزارهای مصورسازی به صورت کلی به ۱۲ دسته کلی تقسیم میشود.

 • نمودارهای مقایسه ای (Comparison)
 • نمودارهای بررسی روند تغییرات در طول زمان (Change over time)
 • نمودارهای بررسی سهم جز از کل (Part-to-whole)
 • نمودارهای جریان اطلاعات (Flow)
 • نمودارهای رتبه بندی (Ranking)
 • نمودارهای جغرافیایی (Spatial)
 • نمودارهای توزیع (Distribution)
 • نمودارهای همبستگی (Correlation)
 • نمودارهای تک مقداری (Single)
 • نمودارهای توضیح یک روایت (Narrative)
 • نمودارهای فیلترگذاری (Filter)
 • نمودارهای با کاربرد سایر (Miscellaneous)

نمودارهای مقایسه ای (Comparison):

این گروه از نمودارها جهت مقایسه یک یا چند مورد اطلاعات براساس پارامترهای مختلف استفاده میشود.

مثال:

 • مقایسه میزان فروش سال جاری با سال گذشته
 • مقایسه میزان تعداد پرسنل واحد های مختلف سازمان در بازه های زمانی
 • مقایسه میزان تولید انجام شده با برنامه تولید
 • مقایسه میزان درآمد سازمان از عملیات های مختلف و ….

· نمودارهای بررسی روند تغییرات در طول زمان (Change over time)

این گروه از نمودارها اطلاعات را در بازها های زمانی مختلف نمایش میدهد، با استفاده از این نمودارها میتوان از روند تغییرات اطلاعات و یا یک شاخص عملکردی در طول زمان مطلع گردید.

مثال:

 • روند هزینه های سازمان در طی ماه های مختلف
 • روند نفر-ساعت توقفات به تفکیک علل در طول زمان
 • روند جذب نیروی انسانی در واحدهای مختلف
 • روند میزان برگشت از فروش به تفکیک شعب فروش در طول زمان و ….

· نمودارهای بررسی سهم جز از کل (Part-to-whole)

نمودارهایی که برای نمایش سهم جز از کل استفاده میشود نسبت یک یا چند متغیر را نسبت به کل آن نشان میدهد که اغلب برای نشان دادن نحوه تقسیم یک کل به اجزای ریزتر مورد استفاده قرار میگیرد.

مثال:

 • سهم فروش یک مرکز فروش به کل فروش
 • سهم هزینه یک معین خاص در سرفصل های حسابداری به کل هزینه ها
 • سهم فروش یک محصول نسبت به فروش کل گروه محصول
 • سهم میزان توقفات واحد فنی نسبت به کل توقفات صورت گرفته و ….

· نمودارهای جریان اطلاعات (Flow )

نمودارهای جریان نوعی نمودار است که نشان دهنده یک جریان کار یا یک فرایند است. همچنین می توان یک نمودار جریان را به صورت یک الگوریتم ، یک رویکرد گام به گام برای حل یک کار تعریف کرد. نمودارهای جریان در تجزیه و تحلیل ، طراحی ، مستندسازی یا مدیریت یک فرایند یا برنامه در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.

مثال:

 • مسیر حرکت یک محصول در تولید
 • جریان فروش یک محصول از انبار تا مراکز پخش
 • نمایش رشد و یا افت یک شاخص در طول زمان
 • بررسی ارتباط یک متغیر با سایر متغیرها و …

· نمودارهای رتبه بندی (Ranking )

نمودارهای رتبه بندی جهت تعیین جایگاه یک پارامتر در بین کلیه پارامترها مورد استفاده قرار میگیرد.

مثال:

 • تعیین رتبه مراکز فروش از نظر مقدار فروش
 • تعیین کالاهایی که بیشتر فروش را به خود تخصیص داده است در بین تمامی کالاها
 • رتبه بندی توقفات صورت گرفته بر اساس زمان به تفکیک علل/واحد
 • رتبه بندی خرابی ماشین آلات و تجهیزات بر اساس تعداد/زمان خرابی و ….

· نمودارهای جغرافیایی (Spatial )

نمودارهای جغرافیایی جهت نمایش اطلاعات و شاخص های عملکردی بر روی انواع مختلف نقشه های جغرافیایی مورد استفاده قرار میگیرد

مثال:

 • نمایش اطلاعات فروش شرکت برای استان ها و شهرهای مختلف به صورت نمایشی روی نقشه
 • نمایش اطلاعات جمعیتی برای هر شهر یا استان و …

· نمودارهای توزیع (Distribution )

نمودارهای توزیع جهت نمایش اطلاعات و شاخص های عملکرد در دسته بندی را نمایش میدهد

مثال:

 • میزان هزینه های و یا درآمد سازمان بر اساس سال / ماه
 • میزان تخصیص پرسنل سازمان به واحدهای مختلف
 • بررسی میزان کل توقفات به صورت علل / واحد مربوطه
 • تعیین میزان فروش محصولات در قالب مزاکر فروش و …

· نمودارهای همبستگی (Correlation )

این نمودارها جه بررسی میزان همبستگی / رابطه بین مقادیر مختلف را نمایش میدهد

مثال:

 • بررسی عملکرد تیم فروش بر اساس میزان و ریال فروش
 • بررسی میزان فروش شعب بر اساس تعداد مشتری و ویزیتور و …

نمودارهای تک مقداری (Single)

این نمودارها برای نمایش یک مقدار خاص بر اساس شاخص عملکردی و یا اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی مورد اطتفاده قرار میگیرد

مثال:

 • نمایش میزان هزینه / درآمد سال جاری
 • نمایش تعداد مشتریان فعال
 • نمایش مقدار / ریال برگشت از فروش
 • نمایش مقدار / ریال فروش و ..

· نمودارهای توضیح یک روایت (Narrative )

از این نمودارها برای اضافه کرد متن یا توضیحی جهت ساده سازی فرآیند فهم و درک اطلاعات استفاده میشود.

مثال:

 • توضیح در خصوص فرآیند تولید یک محصول از ابتدا تا انتهای فرآیند و ….

· نمودارهای فیلترگذاری (Filter )

این نمودارها برای اعلام یک یا چند فیلتر بر اطلاعات و یا شاخص ها مورد استفاده قرار میگیرد

مثال:

 • نمایش میزان فروش یک یا چند فروشگاه خاص
 • نمایش میزان تولید یک یا چند محصول
 • نمایش میزان اضافه کار یک نفر خاص
 • تعیین لیست مشتریان فعال یک فروشگاه و ….

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.