چالش پاور بی آی

دست به دست برای رشد

به چالش داده هوش تجاری ویترای خوش آمدید.

این چالش ها، بستر و فرصتی مناسب برای یادگیری و توسعه مهارت های مربوط ارائه گزارشات مدیریتی و یافتن بینش عمیقی از حوزه های مختلف کسب و کار است.

بنابراین هدف اصلی این چالش ها: اشتراک گذاری، یادگیری و رشد میباشد

مقدمه

ما به صورت دوره‌ای سناریوی جدیدی از موضوعات و مشکلات دنیای واقعی که روزانه با آنها روبه رو هستیم، در قالب یک چالش مطرح میکنیم و هدف از این کار ارائه گزارشات مرتبط با سناریو جهت ایجاد بینش از آن مشکل است به طوری که بتوان بر اساس گزارشات تسهیل در فرآیند تصمیم گیری صورت گیرد.

پس از دریافت فایل های PBI تیم فنی ویترای که از مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف کسب و کار تشکیل شده است، گرد هم امده و کیفیت را مورد بررسی قرار میدهند و از بین نفراتی که فایل چالش را ارسال کرده اند یک نفر را به عنوان نفر برتر آن چالش معرفی میکنند.

  هوش تجاری ویترای به دنبال ایجاد مفهوم داده محوری و ایجاد این رویه در سازمان ها میباشد و این مفهوم زمانی قابل اجرا است که تجزیه و تحلیل داده به عنوان یک باور ایجاد شود.

  مراحل ایجاد یک گزارش بر 4 رکن است

  ETL

  استخراج، پالایش و بارگذاری خوب داده ها

  Modeling

  ایجاد مدل مناسب بین داده ها

  DAX

  انجام محاسبات و ایجاد شاخص های عملکردی

  Visualisation

  گزارش سازی (مصورسازی اطلاعات)

  نحوه ارزیابی

  تمامی فایل های دریافتی بر اساس موارد زیر مورد ارزیابی قرار میگیرد:

  • نحوه انجام فرآیند ETL
  • ایجاد روابط درست و مناسب بین جداول داده
  • سطح فرمول های نوشته شده به زبان DAX
  • سطح بینش به موضوع چالش (بررسی شاخص های عملکردی تعریف شده)
  • بررسی Performance فایل ارسالی به صورت کلی
  • نحوه مصور سازی گزارشات

  چگونه میتوانید در چالش هوش تجاری ویترای شرکت کنید؟

  • دانلود فایل های مربوط به چالش (Dataset)
  • بارگذاری صفحه ی اول فایل گزارشات در LinkedIn به همراه شماره و نام چالش
  • لازم به ذکر است در پست ارسالی در LinkedIn میبایست از #چالش_هوش_تجاری_ویترای استفاده کنید
  • ایجاد فایل PBI مربوط به چالش
  • ارسال فایل PBI به ادرس ایمیل pbichallenge@vitrayco.com

  مزایای شرکت در چالش هوش تجاری ویترای

  • شانس دریافت جایزه مربوط به هر چالش
  • آشنایی با موضوعات و مشکلات دنیای واقعی و حوزه های مختلف کسب و کار
  • ارزیابی مهارت های خود توسط یک تیم کارآمد
  • حضور در بین جامعه ای از متخصصان و خبرگان هر صنعت
  • کسب بینش حل مسئله و ارائه گزارشات
  • مشاهده بهترین گزارش در خصوص چالش مطرح شده و بهترین شکل استفاده از داده ها
  • آشنایی با فرآیند داده محوری و تاثیر آن بر تصمیم گیری

  لیست چالش ها

  چالش پاور بی آی شاره 2
  چالش پاور بی آی

  چالش پاور بی آی شماره دو

  موضوع تهیه گزارشات مدیریت فرودگاه‌های کشور شرح چالش سازمان فرودگاه های کشور بر اساس اطلاعاتی که از فرودگاه های کشور جمع آوری کرده است در

  ادامه مطلب »

  یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

  کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.