تیم‌هایی با بهره‌وری بیشتر بسازید

درک اهمیت فراهم نمودن محیط کار سالم و همچنین توسعه مهارت‌های حرفه‌ای شاه‌راهی به سوی موفقیت سازمان است. راهکارهای هوش تجاری ویترای با تمرکز بر روی شناسایی روندها و الگوها در مرخصی‌های پرسنل، کسرکار و اضافه‌کار، تعداد پرسنل و توسعه مهارت‌ها مدیریت را جهت تصمیم‌گیری‌های چابک همراهی می‌کند.

قابلیت فراخوانی اطلاعات از همه نرم‌افزارها

مهم نیست چه از نرم‌افزاری برای ثبت فاکتورهای فروش خود استفاده می‌کنید. ما داده‌ها را از همه آن‌ها فراخوانی خواهیم کرد.

قابل دسترس از هر کجا

در نهایت امنیت، از هر کجا و از هر وسیله‌ای به داشبوردها دسترسی داشته باشید.

قابلیت شخصی‌سازی

هیچ محدودیتی وجود ندارد. هر داشبوردی که می‌خواهید می‌توانید ایجاد کنید.

لطفا تا بارگذاری کامل داشبورد شکیبا باشید

یک قدم تا داده محوری

کافیست اطلاعات تماس خود را وارد کنید. ما با شما تماس خواهیم گرفت.

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.