بهره‌وری را به حداکثر برسانید

در سازمان‌های تولید محور، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها جهت کنترل، شاخص بهره‌وری است. ابزارهای هوش تجاری ویترای، اطلاعات دقیق و در لحظه از عملکرد هرکدام از واحدهای سازمان، پرسنل سازمان و تجهیزات سازمان در اختیار شما قرار می‌دهد و به شما کمک می‌کنید تا همواره بهره‌وری سازمان خود را تحت کنترل داشته باشید.

برخی شاخصه و سنجه‌های تولیدی عبارتند از:

  • بهره‌وری نیروی انسانی
  • بهره‌وری تجهیزات و ماشین آلات
  • نرخ توقفات

قابلیت فراخوانی اطلاعات از همه نرم‌افزارها

مهم نیست چه از نرم‌افزاری برای ثبت فاکتورهای فروش خود استفاده می‌کنید. ما داده‌ها را از همه آن‌ها فراخوانی خواهیم کرد.

قابل دسترس از هر کجا

در نهایت امنیت، از هر کجا و از هر وسیله‌ای به داشبوردها دسترسی داشته باشید.

قابلیت شخصی سازی

هیچ محدودیتی وجود ندارد. هر داشبوردی که می‌خواهید می‌توانید ایجاد کنید.

یک قدم تا داده محوری

کافیست اطلاعات تماس خود را وارد کنید. ما با شما تماس خواهیم گرفت.

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.