Category: چالش پاور بی آی

چالش پاور بی آی شاره 2
چالش پاور بی آی

چالش پاور بی آی شماره دو

موضوع تهیه گزارشات مدیریت فرودگاه‌های کشور شرح چالش سازمان فرودگاه‌های کشور بر اساس اطلاعاتی که از فرودگاه‌های کشور جمع‌آوری کرده است در صدد ارزیابی عملکرد

بیشتر بخوانید

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.