داوری چالش شماره دو پاور بی آی

 

داوری چالش:

روز  چهارشنبه 11 اسفند ماه 1400، جلسه داوری چالش پاور بی آی ویترای با حضور داوران به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه داشبوردهای ارسالی از منظر ETL, Data Modeling, DAX, Visualization مورد بررسی داوران قرار گرفت.

برنده چالش:

پس از بررسی و امتیازدهی به پارامترهای مختلف، در نهایت با مشورت داوران بهترین داشبورد از میان فایل های ارسال شده مشخص شد.

جایزه برترین داشبورد در این چالش، به جناب آقای محمدرضا وفائی تقدیم گردید.

برگزیده چالش POWER BI 2

جناب آقای محمدرضا وفائی

 

ویژگی های مثبت داشبورد برتر چالش پاورر BI:

  • استفاده درست از VISUAL ها برای به تصویر کشیدن اطلاعات
  • خلاقیت های متعدد در فاز Data Modeling
  • فرمول های متعدد در DAX نویسی
  • شناسایی KPI  های مناسب

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.