فرهنگ داده

قدرت داده‌ها -و همچنین پرسنل خود- را آزاد کنید تا کسب و کار خود را بهبود دهید.

فرهنگ داده چیست؟

فرهنگ داده به مجموعه‌ای از رفتارها و عقاید افرادی گفته می شود که به استفاده از داده به منظور بهود فرآیند تصمیم گیری ارزش می‌نهند، آنرا به کار می‌گیرند و ترویج می‌کنند. در نتیجه این نگرش داده‌ها در عملیات، ذهنیت و هویت سازمان جاری می‌شود. یک فرهنگ داده هر فرد در سازمان شما را مجهز به اطلاعات و بینش‌های مورد نظرش برای حل داده محور چالش‌های کسب و کار می‌کند.

رفتارهای داده‌محور را تمرین کنید

داده‌ها و تحلیل‌ها را با اهداف کسب و کار همسو کنیم.

به استفاده از داده‌ها در تصمیم‌ها ارزش بدهید

در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندها داده‌ها را دخیل کنید.

اشتراک و شبکه‌سازی را تشویق کنید

یک هدف مشترک بر مبنای هدایت کسب و کار بر اساس داده تعریف و ترویج کنید.

بر فرهنگ داده و تکنولوژی سرمایه گذاری کنید، تا اینکه به سازمانی داده محور تبدیل شوید

سازمان ها هزینه های زیادی را متحمل میشوند تا داده محور شوند اما فقط 8 درصد توانستند در مقیاس تحلیلی موفق شوند و از دیتاها استفاده کنند. برای تبدیل شدن به سازمان داده محور نیاز به سرمایه گذاری هم در فرهنگ داده و هم تکنولوژی وجود دارد. و در نتیجه نحوه تصمیم‌گیری افراد سازمان را تغییر داد.

با توانمندی از طریق فرهنگ داده و تکنولوژی صحیح، افراد می‌توانند تا سوالات خود را پرسیده و ایده‌ها را به چالش کشیده و از داده‌ها در تصمییم‌گیری استفاده کنند. همچنین همه افراد در راستای هدفی مشترک حرکت کرده و در نتیجه سازمان خودشان را با استفاده از قدرت داده‌ها، ارتقا دهند.

چطور فرهنگ داده کسب و کارها را ارتقا میدهد

تحقیقات انجام شده توسط IDC نشان داده است که سازمان ها ارزش داده را در زمانی که فرهنگ داده دارند، بیشتر درک می کنند. تحقیق انجام شده IDC را مطالعه کنید تا متوجه شوید و بیاموزید که چطور فرهنگ داده باعث موفقیت سازمانهای داده محور با فرهنگ داده قدرتمند شده است.

74%

از مدیران به داده در تصمیم گیری‌ها نیاز دارند

87%

از مدیران داده تبدیل به یک سازمان هوشمند را اولیت قرار داده‌اند

83%

از مدیران عامل یک سازمان داده محور میخواهند

یک قدم تا داده محوری

کافیست اطلاعات تماس خود را وارد کنید. ما با شما تماس خواهیم گرفت.

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.