فرهنگ داده

قدرت داده‌ها و همچنین پرسنل خود را آزاد کنید تا کسب و کار خود را بهبود بخشید.

فرهنگ داده چیست؟

فرهنگ داده به مجموعه‌ای از رفتارها و عقاید افرادی گفته می‌شود که به استفاده از داده به منظور بهود فرآیند تصمیم‌گیری ارزش می‌نهند، آن را به کار می‌گیرند و ترویج می‌کنند. در نتیجه با این نگرش داده‌ها در عملیات، ذهنیت و هویت سازمان جاری می‌شوند. یک فرهنگ داده هر فرد در سازمان شما را مجهز به اطلاعات و بینش‌های مورد نظرش برای حل داده‌محور چالش‌های کسب و کار می‌کند.

رفتارهای داده‌محور را تمرین کنید

داده‌ها و تحلیل‌ها را با اهداف کسب و کار هم‌سو کنیم.

به استفاده از داده‌ها در تصمیم‌ها ارزش بدهید

در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندها داده‌ها را دخیل کنید.

اشتراک و شبکه‌سازی را تشویق کنید

یک هدف مشترک بر مبنای هدایت کسب و کار بر اساس داده تعریف و ترویج کنید.

بر فرهنگ داده و تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنید، تا اینکه به سازمانی داده محور تبدیل شوید

سازمان ها هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند تا داده‌محور شوند اما فقط 8 درصد توانستند در مقیاس تحلیلی موفق شوند و از دیتاها استفاده کنند. برای تبدیل شدن به سازمان داده‌محور نیاز به سرمایه‌گذاری هم در فرهنگ‌داده و هم تکنولوژی وجود دارد. و در نتیجه نحوه تصمیم‌گیری افراد سازمان را تغییر داد.

با توانمندی از طریق فرهنگ‌داده و تکنولوژی صحیح، افراد می‌توانند تا سوالات خود را پرسیده و ایده‌ها را به چالش کشیده و از داده‌ها در تصمییم‌گیری استفاده کنند. همچنین همه افراد در راستای هدفی مشترک حرکت کرده و در نتیجه سازمان خودشان را با استفاده از قدرت داده‌ها، ارتقا دهند.

چطور فرهنگ‌داده کسب و کارها را ارتقا می‌دهد؟

تحقیقات انجام شده توسط IDC نشان داده است که سازمان‌ها ارزش داده را در زمانی که فرهنگ‌داده دارند، بیشتر درک می‌کنند. تحقیق انجام شده IDC را مطالعه کنید تا متوجه شوید و بیاموزید که چطور فرهنگ داده باعث موفقیت سازمان‌های داده‌محور با فرهنگ داده قدرتمند شده است.

74%

از مدیران به داده در تصمیم‌گیری‌ها نیاز دارند

87%

از مدیران داده تبدیل به یک سازمان هوشمند را اولیت قرار داده‌اند

83%

از مدیران عامل یک سازمان داده‌محور می‌خواهند

یک قدم تا داده محوری

کافیست اطلاعات تماس خود را وارد کنید. ما با شما تماس خواهیم گرفت.

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.