هر چالش کسب و کار، یک راهکار

نمونه داشبورهای مدیریتی

داشبوردهای مدیریتی محدود به این نمونه ها نیستند. ما برای هر شرکت و داشبوردهایی سفارشی بر اساس نیازهای آن شرکت توسعه خواهیم داد.

با این حال چند نمونه داشبورد برای آشنایی بیشتر برای شما آورده شده است.

نمونه داشبورد فروش

نمونه داشبورد پخش

نمونه داشبورد مالی

نمونه داشبورد RFM Segmentation

نمونه داشبورد نرخ بازگشت مشتریان

نمونه داشبورد تحلیل سبد خرید

این شروع ماجراست

این گزارشات شروعی بر فرآیند داده محوریست. ما برای هر شرکت و حسب نیاز آن شرکت KPI ها را طراحی و محاسبه می‌کنیم.

کافیست با ما تماس بگیرید تا شما را جهت بهبود کسب و کارتان همراهی کنیم.

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.