هوش تجاری

🔸در حوزه فروش نمایش میزان فروش بدون در نظر گرفتن معیار مناسب برای مقایسه، دیدگاه مناسبی در اختیار تصمیم گیران در مورد نحوه عملکرد قرار نمی‌دهد. به همین دلیل ما از معیارهای ذیل جهت مقایسه در داشبوردهایمان استفاده می‌کنیم. این مقایسه به مدیران فروش کمک میکند تا هرگونه انحراف را به سرعت شناسایی کنند و برای رفع مشکلات واکنش‌های لازمه را انجام دهند.

🔸معیارها اصلی برای مقایسه عملکرد فروش عبارتند از: ◀️ تارگت: که مطابق اقدامات و اهداف سازمان برای هر نماینده تعریف می‌شوند. ◀️ عملکرد سال گذشته تا روز مشابه: (PYTD: Previous Year to Date) در این حالت، عملکرد نماینده با عملکرد خودش در مدت زمان مشابه سال گذشته مقایسه می‌گردد. ◀️ عملکرد ماه گذشته تا روز مشابه: (PMTD: Previous Month to Date) در این حالت عملکرد نماینده با عملکرد خودش در مدت زمان مشابه ماه گذشته مقایسه می‌گردد.

🔸ما در “راهکار جامع فروش” عملکرد واحد فروش تر مطابق با معیارهای فوق از مناظر متفاوتی بررسی میکنیم: ◀️ عملکرد بر اساس مشتری و گروه مشتری: به وسیله این داشبورد مدیران انحرافات هر نمابنده را رسد کرده و میتوانند به سرعت واکنش نشان داده و مانع از بروز فروش از دست رفته گردند. ◀️ عملکرد بر اساس محصول و گروه محصول: به وسیله این داشبورد مدیران هرگونه رفتار برنامه ریزی نشده بازار نسبت به محصولات را شناسایی کرده و می‌توانند مشکلاتی همانند مشکل کیفی در محصولی خاص، مشکل قیمت گذاری و یا ورود رقبای جدید به بازار را شناسایی و در جهت رفع آن اقدامات را انجام دهند. ◀️ عملکرد بر اساس فروشندگان شرکت: در این داشبورد، عملکرد نیروی استخدامی فروش سازمان بررسی می‌شوند و با واکنش سریع میتوانند از بروز فروش از دست رفته جلوگیری کنند. ◀️ عملکرد فروش بر اساس استان: در این داشبورد، نحوه عمکلرد بر روی نقشه به نمایش داده شده و به مدیران کمک میکند که دید جامعی از عملکرد فروش در کشور به دست بیاوردند.

🔸همچنین با قرار دادن داشبورد روندها، مدیران میتوانند روند‌های فصلی و عملکرد فروش را شناسایی کنند.

☑️این راهکارها فارغ از اینکه از چه نرم افزارهایی در سازمانتان استفاده میکنید میتواند در اختیار شما قرار گیرد. ☑️ داشبوردها در صورت نیاز در هر جایی و در هر دستگاهی در دسترس مدیران خواهد بود.

یک قدم تا داده محوری

کافیست اطلاعات تماس خود را وارد کنید. ما با شما تماس خواهیم گرفت.

یک قدم تا داده محوری فاصله دارید

کافیست فرم زیر را تکمیل کنید.